5 pagrindinės priežastys, trukdančios projektavimo įmonėse diegti BIM darbo principus

BIM Manager2Turbūt jau ne kartą esame girdėję apie Europos Sąjungos Viešųjų pirkimų direktyvą 2014/24/ES (angl. European Union Public Procurement Directive, EUPPD), kuri rekomenduoja nuo 2016 metų į statybos bei projektavimo darbų viešųjų pirkimų konkursų sąlygas įtraukti ir BIM reikalavimus (22 straipsnio 4 punktas).

Vienos iš pažangiausių BIM diegimo klausimu Europos šalių, Jungtinės Karalystės vyriausybė dar 2011 birželio mėn. paskelbė reikalavimą nuo 2016 m. projektuose taikyti BIM. Siekiant laikytis šio vyriausybės įpareigojimo, Jungtinėje Karalystėje statybos pramonės atstovams nuolat teikiama informacija apie BIM darbo principus. Taip pat atliekamos įvairios apklausos, kurios padeda nustatyti, su kokiomis problemomis BIM diegimo procese gali susidurti projektavimo įmonės ir kitos su statybos pramone susijusios organizacijos.

Pastebima, kad įmonių, ypač mažesnių, atstovai dėl laiko ir investicijų poreikio į BIM diegimą žvelgia su nerimu. Dar daugiau, statybos pramonėje apskritai trūksta aiškumo šiuo klausimu, todėl įprasta manyti, kad BIM darbo principai yra aktualesni ne mažoms, o tik didesnėms organizacijoms.

Didžiosios Britanijos „Karališkoji architektų asociacija“ (RIBA, the Royal Institute of British Architects), atlikusi BIM dar neįsidiegusių įmonių apklausą, paskelbė ataskaitą NBS National BIM Report 2014, kurioje įvardytos penkios svarbiausios priežastys, kodėl įmonės dar nėra perėjusios prie BIM:

  1. NBS National BIM Report 2014Nėra poreikio iš klientų pusės

Tai pažymėjo net 73% mažų įmonių, kuriose dirba iki penkių darbuotojų. Nors vyriausybė skatina BIM taikymą viešuosiuose pirkimuose, t.y. valstybiniuose projektų užsakymuose, mažesnių organizacijų klientai dažniausiai neturi panašių poreikių. Todėl kuo mažesni įmonės užsakymai, tuo mažiau tikėtina, kad jiems iškils BIM projektų poreikis.

  1. BIM ne visada tinka vykdomiems projektams

71% mažų įmonių (penkių ar mažiau darbuotojų) manė, kad BIM principas nėra tinkamas jų darbo pobūdžiui. Įmonių atstovai mano, kad jų darbai nėra tokie komplikuoti, jog būtų prasminga taikyti BIM. Tačiau faktas yra toks, kad net individualaus namo projektas gali būti sudėtingas.

  1. Išlaidos

Ekonominė recesija padidino atsargumą, ypač kai kalbama apie finansines išlaidas. Negalima paneigti, kad BIM diegimo žingsnis reikalauja išlaidų programinei įrangai ir mokymams, taip pat laiko naujoms žinioms įsisavinti. Tačiau visas šias išlaidas atsveria potenciali nauda. Tie, kurie pasirinko BIM taikymo kryptį, remdamiesi savo patirtimi praneša, kad BIM taikymo rezultatai yra geresni, nei buvo tikėtasi.

  1. Atliekami projektai suvokiami kaip per smulkūs

Priešingai nei įprasta manyti, BIM galima taikyti atliekant bet kokio dydžio projektą, pradedant būsto remontu, baigiant dangoraižiais ar gamyklų kompleksais. Apklausos metu nustatyta, kad didžiausiu darbo našumo trukdžiu yra projektų kokybė, nepaisant to, ar pastatas yra sukurtas 2D ar 3D formatu.

Net jei mažos įmonės sunkiau priima technologinius pokyčius naujų darbo principų taikymo pradžioje, jų darbo vietos nuolatos vystomos, todėl technologijų teikiamą naudą galima pajusti vis ankstesniuose projekto etapuose.

  1. Kompetencijos trūkumas

Šį susirūpinimą išreiškė 62% iš visų nedidelių įmonių (su penkiais ar mažiau darbuotojų), ir net 77% didesnių įmonių (su šešiais ar daugiau darbuotojų). Nors organizacijos – ypač mažesnės – šiuo metu gali neturėti BIM taikymo įgūdžių, pramonės augimas skatina įdarbinti vis daugiau naujų darbuotojų, o toks laikas yra idealus samdyti darbuotojus su būtinais įgūdžiais. Supratingi darbuotojai gali patobulinti savo įgūdžius su naujų darbuotojų pagalba. Praktika rodo, kad mažos įmonės lanksčiau prisitaiko prie pokyčių ir gali patirti mažesnes mokymo išlaidas diegiant BIM darbo principus.

Išvada

Jungtinėje Karalystėje atliktos naujausios apklausos duomenimis, galima pasidžiaugti tuo, kad tik 4% apklaustų organizacijų nenorėtų taikyti BIM. Dar svarbiau yra tai, kad net 61% BIM technologijų naudotojų pajuto, jog BIM sumažino išlaidas ir padidino veiklos efektyvumą, 52% teigė, kad BIM padidino darbų atlikimo greitį ir tik 16% nepajuto pelningumo padidėjimo.

Tarp organizacijų, kurios dar nedirba BIM technologijomis, daugiau nei pusė (59%) mano, kad jei nepradės taikyti BIM darbo principų, jie atsiliks nuo konkurentų. Jiems atrodo, kad taikant BIM įmonės veikla gali tapti pelninga.

BIM taikančiųjų patirtis rodo, kad BIM procesų diegimas įmonėse nėra lengvas, tačiau prasmingas. Taikant BIM įmonės veikla gali būti mažiau rizikinga ir labiau ekonomiškai efektyvi nei to nedarant.


Įdomu, kokie rezultatai būtų atlikus panašų tyrimą Lietuvoje? Greičiausiai Lietuvos projektuotojų atsakymai būtų panašūs, bet jau dalis punktų tikrai būtų paminėta. Bet kuriuo atveju, viskas juda į priekį, tobulėja, tad kaip kažkada teko pereiti nuo braižymo stalo prie kompiuterio, taip ateityje teks pereiti prie pažangiausių darbo principų. Išloš tie, kurie nevengia pokyčių.

Beje, ir jūs galite išsakyti savo nuomonę, ką manote apie BIM diegimo trukdžius. Kreipkitės čia nurodytais kontaktais ar tiesiog parašykite komentarą po straipsniu – jūsų nuomonė visada laukiama.

Share Button

Leave a Reply