BIM ir kitų technologijų vaidmuo projekto vystymo procese

IPD (angl. Integrated Project Delivery ) arba integruoto projekto vystymo sistemos esmė yra užtikrinti visų statybos projekto dalyvių – užsakovo, architekto ir kitų projektuotojų bei rangovų – kiek įmanoma glaudesnį bendradarbiavimą jau ankstyvoje projekto ruošimo fazėje. Statybos pramonėje tai yra visiškai kitoks požiūris į darbų pasiskirstymą palyginti su tuo, koks būdavo anksčiau, kai statybininkai prie projekto komandos prisijungdavo tik atėjus laikui statyti.

IPD nauda-2

Tikrasis IPD bendradarbiavimas apima visus projekto komandos pokyčius, pradedant nuo to momento, kai sudaroma projekto komanda, pasirašomos bendradarbiavimo sutartys, dalinamasi rizika, priimami sprendimai, pasirenkami informacijos apdorojimo įrankiai ir aptariama, kaip jais bus naudojamasi.

Daug dėmesio IPD procese yra suteikiama BIM vaidmeniui. BIM sistema yra esminis pokytis pereinant nuo tradicinio dvimačių brėžinių projektavimo ir CAD technologijų. BIM gali būti labai naudingas tiek IPD proceso metu, tiek už IPD veikimo ribų. Galiausiai BIM technologijos yra įrankiai, padedantys projekto dalyviams gauti daugiau informacijos, ką galutinis statinio variantas turi turėti. BIM programos gali padėti nustatyti konfliktus ir išspręsti projektavimo problemas.

Nors BIM sistema yra nepaprastai naudinga, ji neperteikia visos informacijos kuriamo ar statomo objekto atžvilgiu. BIM nėra vienintelė technologija, kurią naudoja IPD. Projektavimo metu yra gausybė papildomos informacijos, komunikuojamos už BIM failo ribų, pvz. duomenys apie statinio būklę, tyrinėjimų rezultatus, biudžetą, aprašus, susitikimų protokolus ir kt. Statybų metu informacijos srautas pasipildo parašais, patvirtinimais, pasiūlymais ir pan. Projektuotojų komandos, naudojančios BIM programinę įrangą, turi rasti būdus, kaip tarp skirtingų komandų narių ir ofisų keistis modelio failais ir kita su projektu susijusia informacija.

Dabartinė statybų pramonės patirtis yra tokia, kad ši informacija perduodama naudojant įvairius metodus, įskaitant paprastą ir el. paštą, siuntas, faksą, FTP, vidinius ar išorinius serverius ir kt. Priklausomai nuo šių metodų veiksmingumo, jie gali būti pasitelkti komunikuojant tarp projektą vykdančių organizacinių grupių.

Technologiju vaidmuo IPD komandoje

Share Button

Leave a Reply