BIM projektų vadovas – pareigybė, būtina visose BIM sistemas taikančiose įmonėse (I dalis)

Technologijų evoliucija daro didžiulę įtaką organizacijų veiklai: keičiasi projektavimo įmonių poreikiai, darbo procesų organizavimo tvarka, veiklos procesai tampa integruotais ir skaitmenizuotais. Visa tai sukuria reikiamų kompetencijų poreikį ir skatina pareigų persiskirstymą įmonėse. Kadangi Lietuvoje BIM projektų įgyvendinimo patirtis dar nėra didelė, šis straipsnis paremtas daugiausiai užsienio šalių projektavimo įmonių gerąja praktika.

BIM Manager

Pareigos, kurias ketinu aptarti, Lietuvoje taip pat yra naujovė. Tinkamam BIM projektų įgyvendinimui reikia asmenų, galinčių sukurti, organizuoti ir valdyti BIM projektų įgyvendinimą. Taigi, kas gali teisingai sukurti, tinkamai organizuoti ir sklandžiai valdyti visus BIM procesus? Pareigybė, kuri apjungia visas šias savybes, apibrėžiama terminu „statinio informacinio modeliavimo (angl. Building Information Modeling, BIM) projektų vadovas“ arba tiesiog „BIM projektų vadovas“ (angl. BIM Manager). Ši pareigybė yra labai jauna, atsiradusi pradėjus diegti pirmąsias BIM programas bei pradėjus taikyti integruotų projektų valdymo metodus.

BIM projektų vadovas turi išmanyti bent kelias pagrindines kompiuterines programas, kuriomis galima sukurti ryšius tarp skirtingų architektūros, inžinerijos, statybos disciplinų, kad būtų galima patikimai perduoti informaciją skaitmeniniu būdu. BIM projektų vadovas turi sugebėti parinkti konkrečiam atvejui tinkamiausią programinę įrangą, nepamirštant, jog svarbiausia – integruotos sistemos veikimas.

Gali būti, kad diegiant BIM sistemą jai reikalinga programinė įranga nebūtinai yra patogiausia konkrečiam projekto dalyviui, tačiau ji labai naudinga visai BIM sistemai. T.y. parenkant tinkamiausią projektui vykdyti programinę įrangą reikia atsižvelgti ne į konkrečių projektuotojų pageidavimus dirbti su jiems įprastais įrankiais, o į būsimą maksimalią BIM sistemos teikiamą naudą. Šių aspektų nepaisymas yra pagrindinė BIM diegimo nesėkmių priežastis.

Įgyvendinant BIM procesais paremtus projektus, BIM projektų vadovas tampa organizacijos vedliu. Jis turi palaikyti visus komandos narius, nes sėkmė tiesiogiai priklauso nuo kiekvieno komandos nario įsijungimo į BIM procesus. Gali būti, kad be palaikymo likęs kuris nors komandos narys, šiam pritrūkus patirties ar žinių naujame procese, gali grįžti prie senų darbo metodų ir savo dalį atlikti taip, kaip atlikdavo anksčiau. Tokiu atveju prarandamas projekto vientisumas ir galutinis rezultatas gali būti blogesnis, nei dirbant senais metodais.

Komandos įsitraukimas priklauso nuo BIM projektų vadovo sugebėjimo suprasti kiekvieno komandos nario darbo specifiką, standartus. Taip pat svarbūs jo pateikiami argumentai, kodėl kiekvienas komandos narys turi naudoti būtent BIM projektų vadovo nurodytą metodą. Tam reikalingi geri bendravimo įgūdžiai.

Kokią konkrečią veiklą įmonėje vykdo BIM projektų vadovas ir kokia tos veiklos teikiama nauda, detaliau aptariama antrojoje šio straipsnio dalyje.

Share Button

Leave a Reply