BIM projektų vadovas – pareigybė, būtina visose BIM sistemas taikančiose įmonėse (II dalis)

BIM Manager2Ankstesniame šios serijos skyriuje buvo aptariama, kodėl BIM projektus įgyvendinančiose įmonėse būtina BIM projektų vadovo pareigybė. Šį kartą aptarsiu pagrindines BIM projektų vadovo funkcijas – kokią konkrečią veiklą įmonėje jis vykdo ir kokia tos veiklos nauda.

BIM projektų vadovo darbas prasideda nuo organizacijos tikslų, misijos, vertybių supratimo: visa tai yra BIM diegimo organizacijoje plano pagrindas. Sekantis BIM projektų vadovo veiklos žingsnis – įsisavinti esamus veiklos procesus ir išanalizuoti jų trūkumus. Trečias žingsnis – BIM diegimo organizacijoje plano sudarymas. Įprastai tokį planą sudaro keturios pagrindinės dalys:

  1. BIM sistemos ir technologijų diegimo skaidymas etapais;
  2. Komunikacija;
  3. Bendradarbiavimas;
  4. Palaikymas.

Šis planas vėliau pereina į atitinkamus veiksmus, už kuriuos taip pat atsakingas BIM projektų vadovas.

Projekto šalims įgijus pakankamai kompetencijos savarankiškam darbui, BIM projektų vadovo vaidmuo pereina į labiau organizacinį. Jis tampa pagrindiniu projektų koordinatoriumi, kontrolieriumi, kurio svarbiausia pareiga – nuolatinis tobulėjimas, naujovių sekimas ir jų adaptavimas organizacijoje.

BIM projektų vadovo pareigybė reikalauja labai plataus kompetencijų spektro. To pasekmė – specialistų trūkumas. Aukštojo mokslo sistema dar nepavijo šio poreikio ir neturi programos, galinčios ruošti tokius specialistus.

Geras BIM projektų vadovas sukuria labai didelę vertę:

  • jis sumažina projekto atlikimo sąnaudas automatizuodamas procesus;
  • pasiekia geresnių projekto kokybės rodiklių;
  • sukuria teigiamą, skaidrią darbinę atmosferą.

Darbo ir projektų kokybės gerėjimas tiesiogiai susijęs su didesniu klientų lojalumu. Be to, tai padeda įmonei rasti naujų klientų. Taip sukuriamas įmonės sėkmingo darbo ciklas, vedantis į sėkmingą verslo plėtrą.

Išsamų visų BIM projektų vadovo pareigų ir pagrindinių atsakomybių aprašą rasite čia >>>

Šaltiniuose tenka aptikti ir detalių BIM projektų vadovo aprašų, tokių kaip šis http://www.bimmanager.com/bim-manager-job-description/.

Share Button

Leave a Reply