Investicijų grąžos skaičiavimų metodikos stipriosios ir silpnosios vietos (ROI apribojimai)

ROIStraipsnyje Kaip apskaičiuoti investicijų į BIM grąžą? pristatėme priemones, kurias naudojant lengva įvertinti, per kiek laiko atsipirks įsigyta programinė įranga. ROI indeksu išreiškiama investicijų grąža neabejotinai yra populiarus skaitinis rodiklis, kurį skaičiuojant daugybei reikšmių suteikiama visiems aiški procentinė vertė. Tačiau reikia nepamiršti, kad šio matavimo metodo rezultatų tikslumas skiriasi priklausomai nuo to, ką bandoma apskaičiuoti. ROI indeksas žymiai tikslesnis, kai siekiama nustatyti, kiek pinigų bus sutaupyta įsigijus naują programinę įrangą. Tačiau kai bandoma įvertinti pelną, kurį tikimasi gauti investavus į BIM technologijas, tuomet ROI indekso tikslumas ženkliai sumažėja.

Investicijų grąžos skaičiavimo metodas geriausiai tinka investicijoms į IT apskaičiuoti, kur gana lengva įvertinti rodiklius, tokius kaip didesnis darbo našumas ar mėnesinės darbo sąnaudos. Skaičiuojant investicijų grąžą, susijusią su pelno gavimu, dažnai naudojamos prognozuojamos parametrų vertės, o tai sumažina tikslumą. Tikslesniam  skaičiavimui atlikti įtraukiami tokie parametrai kaip, pvz., verslo plėtimasis, projektavimo kokybė ir pastovių užsakovų  lojalumas, tarpusavio santykių su klientais gerinimas, gebėjimas pajungti  trečiosios šalies apskaitos programas ir panašiai. Pagrindinis uždavinys yra teisingai įvertinti visus tuos kriterijus.

Pavyzdžiui, vienas iš apklausos apie „Autodesk Revit“ dalyvių pareiškė, kad BIM technologijų įdiegimas sumažino laiko skirtumą tarp projektavimo ir dokumentacijos paruošimo. Dėl Autodesk Revit Architecture naudojimo laikas, kurio reikėdavo darbo brėžiniams paruošti, sumažėjo 10%, todėl sutaupytą laiką specialistai galėjo skirti galutiniam projekto apipavidalinimui. Viso to rezultatas – bendrovės finansinės būklės pagerėjimas. Taigi, nors naudą yra sunku išreikšti kiekybiškai , tai turi būti įvertinta detaliuose skaičiavimuose.

Kitas iš apklaustų projektavimo įmonių atstovų (architektūros ir inžinerijos kompanija, kurioje dirba 300 žmonių) nurodė, kad kai kuriems Revit Architecture projektams prireikė tik pusės kompanijos pajėgumų ir tie projektai buvo atlikti 50% greičiau. Šiuo atveju  įvertinti sutaupytą laiką paprasta, nes jis tiesiogiai prisideda prie įmonės veiklos . Tačiau sunku yra įvertinti pasekmes, kurioms įtaką darys per didelis darbuotojų skaičius.

Išvados

Taigi, jei  jūsų  paprašė apskaičiuoti investicijų į BIM technologijas grąžą, nepulkite į paniką. Žiūrėkite į šią procedūrą kaip į neišvengiamą ir atrasite joje teigiamų dalykų. Tai bus naudinga ir organizacijai, ir jums  asmeniškai – juk atliekant skaičiavimus jūs tuo pačiu galėsite įvertinti būsimų projektų efektyvumą.

O kai naujoji darbo sistema bus įsigyta ir įdiegta, reikia nepamiršti, kad reguliariai matuojamas pasiektas efektyvumas turi būti lyginamas su planuotu.

Apie  „Autodesk Revit“ platformą

Autodesk Revit platforma yra kompanijos „Autodesk“ sprendimas, skirtas atlikti pastatų informacinį modeliavimą (BIM).

Šios platformos pagrindu yra sukurti produktai  Revit Architecture, Revit Structure ir Revit MEP. Jie leidžia automatizuoti visus statinio projektavimo ir dokumentacijos rengimo etapus. Visais etapais, nuo konceptualių eskizų iki detalių statybos brėžinių bei specifikacijų, Autodesk Revit suteikia konkurencingumo augimą, didina nuoseklumą ir visos projekto komandos darbo kokybę.

Programinė įranga Autodesk Revit paremta parametriniu modeliavimu, todėl statinio korekciją galima atlikti net baigiamosiose projekto stadijose, kadangi projekto brėžinių pakeitimais rūpintis nereikia – visi duomenys (vaizdai, legendos, duomenų specifikacijos ir pan.) atnaujinami automatiškai. Atsižvelgiant į visus BIM technologijų privalumus, yra lengva įvertinti darbo kokybės pagerėjimą bei kaip galima tiksliau apskaičiuoti investicijų į BIM programas atsipirkimą.

Share Button

Leave a Reply