IPD ateitis: pokyčiai, kurie laukia projekto vystymo komandos

integrated-project-delivery-model

Prieš kurį laiką buvo rašyta apie naujausias projektų valdymo tendencijas statybos pramonėje, kurioms daro įtaką užsakovų pageidavimai ir projektuotojų reakcija į juos. Šį kartą noriu aptarti, kokia yra IPD, t.y. integruoto projekto vystymo, reikšmė statybos pramonėje, atsižvelgiant į tame straipsnyje minėtas tendencijas. Žemiau minimi aspektai, kurių pokyčiai gali teigiamai paveikti IPD taikymą kasdienių verslo procesų metu (pvz. sudarant kontraktus, vykdant susitarimus, mokymo procese ir pan.):

Sandoriai ir savitarpio santykiai:    Integruoto projekto kūrimo komandoje narių tarpusavio santykiai yra iš esmės pasikeitę. Jie reikalauja naujų bendradarbiavimo formų ir sutarčių, parengtų pagal naujus dokumentų standartus. Dokumentacijoje turi būti numatyti tokie svarbūs dalykai kaip atlyginimai, rizikos paskirstymas ir intelektuali nuosavybė.
Verslo modelio, paslaugų krypčių ir projekto pateikimo modelių pokyčiai skatina suinteresuotas šalis veikti rezultatyviai, pasidalinus riziką ir pelną.

Reglamentavimas:    Integruotos projektų valdymo koncepcijos raida skatina fundamentinius projektų priežiūros ir statybos procesų reguliavimo standartų pokyčius. Būtina aiškiai apibrėžti, ką reiškia „projektuoti“, kas yra „atsakingas valdymas“, kokios yra profesionalaus projektavimo atsakomybės ir prioritetai statybos procese.
Nauji licencijavimo reglamentai pakeis profesionalaus projektavimo ir statybos ribas.

Darbo vieta:    Lanksti projekto komandos struktūra susijusi su bendradarbiavimo technologijomis, kurios palengvins globalios projekto komandos integraciją. Naudojamos moderniausios technologijos leis organizacijoms rasti talentus bet kurioje pasaulio vietoje bei atlikti darbus nuotoliniu būdu, todėl darbo jėgos pasirinkimas bus lankstesnis.

Projektavimo procesas:      Tradicinės projekto atlikimo fazės prisitaikys prie integruotos projekto atlikimo komandos ir tobulės priklausomai nuo jos dalyvių žinių, įgūdžių ir patirties.

Statybos įžvalgos ir metodai atsiskleis vis ankstyvesnėse projektavimo proceso stadijose, todėl teisingi sprendimai bus priimami vis anksčiau. Kadangi pastato projektas bus išsamesnis, nuodugnesnis ir informatyvesnis, smulkiai išanalizuotas, sutrumpės dokumentacijos ruošimo fazė. Statybos procesams reikalinga informacija bus organizuojama taip, kad pagreitėtų statybos procesas ir statytojas, kuris irgi aktyviai dalyvaus statinio kūrime, turėtų kuo didesnę naudą.

Mokymas:    Architektus ir inžinierius ruošiančių įstaigų mokymo programa dažniausiai nesusijusi su kitomis statybos disciplinomis. Kadangi statybos pramonė tampa vis labiau integruota, ateityje profesionalių specialistų mokymas, be abejonės, bus kompleksiškas, todėl reikės pakoreguoti mokymo programas.

Technologijos:  Sėkmė, kurią lemia operatyvus skaitmeninio modelio panaudojimas, leidžiantis jau ankstyvose projektavimo stadijose išbandyti alternatyvius sprendimus ir įvairius projekto variantus, pagimdys naują analitinių technologijų kartą.

Reziumė
IPD, t.y. integruotas projekto vystymas, jau naudojamas daugelyje projektų įvairiomis formomis; jis tampa kiekvieno statybos pramonės dalyvio intensyvių diskusijų šaltiniu. BIM sprendimai leidžia gyvuoti IPD procesams ir gali sudaryti sąlygas reikšmingai statybos technologijų pažangai. Tačiau siekiant pilnai išnaudoti BIM potencialą, būtina, kad įvyktų šiame straipsnyje paminėti struktūriniai projektų vystymo pokyčiai.

Share Button

Leave a Reply