Ką reikia žinoti kiekvienai projektavimo įmonei? Komandinio darbo principai

Ankstesniame straipsnyje buvo aptarta, kas yra IPD komanda ir kokia jos veikla. Šį kartą dėmesys skiriamas esminiams IPD komandinio darbo principams. Taigi, norint turėti naudos iš IPD proceso, reikia jį giliai įsisavinti ir pakeisti mąstyseną bei požiūrį. Atkreiptinas dėmesys į šiuos IPD vykdymo ir valdymo principus:

IPD-2

  • Abipusė pagarba ir pasitikėjimas. Užsakovai, projektuotojai, konsultantai, konstruktoriai, rangovai, tiekėjai turi pasitikėti visa komanda, gerbti ją ir palaikyti projekto interesus.
  • Abipusė nauda ir atlygis. Kiekviena komanda, įsitraukianti į projektą, turi gauti dalį optimaliai (pagal nuopelnus) paskaičiuoto pelno, nes tai užtikrina tikslo siekimą efektyviausiu būdu.
  • Novatoriškumas bendradarbiaujant. Kai intensyviai keičiamasi idėjomis tarp visų proceso dalyvių komandinėje erdvėje, skatinamas kūrybiškas sprendimų priėmimas ir novatoriškumas. Integruoto proceso metu svarbios tik vertingos idėjos, o ne tos, kurias pateikia reikšmingi asmenys ar funkcionieriai.
  • Kuo ankstyvesnis svarbiausiųjų dalyvių įtraukimas. Svarbiausi dalyviai turėtų pradėti dalyvauti kaip galima anksčiau ir pradėti priiminėti sprendimus. Jų visapusiškos žinios ir kompetencija turi teigiamai įtakoti projekto kainą ir reikšmingumą.
  • Ankstyvas tikslų nusibrėžimas. Projekto tikslai turėtų būti suformuoti kuo anksčiau, priimtini bei suprantami visai komandai ir visiems IPD komandos dalyviams.
  • Intensyvus planavimas. Vis labiau sutelktas planavimas lemia didėjantį efektyvumą, pastangų ir brangių resursų statybose mažinimą.
  • Atviras bendravimas. Komandinio darbo atlikimas priklauso nuo atviro, tiesioginio, sąžiningo visų narių tarpusavio bendravimo. Problemų aptikimą ir sprendimą labiau palengvina bendravimo kultūra, kai kalbama nepriekauštaujant, atvirai, o ne susikoncentruojant į atsakomybę.
  • Tinkama technologija. Projekto vykdymo ir valdymo technologijos turėtų būti apibrėžtos jau inicijuojant projektą. Konkrečių tarpusavyje sklandžiai derančių technologijų naudojimas leidžia komandai pasiekti maksimalaus funkcionalumo, tarpusavio sąveikos ir bendrumo. Atviras ir sąveikus pasikeitimas susistemintos ir skaidrios struktūros duomenimis yra labai svarbus.
  • Organizuotumas ir vadovavimas. Projekto komanda yra organizacija su savo teisėmis, kur visi komandos nariai viso projekto gyvavimo laikotarpiu įsipareigoja siekti komandos tikslų ir vertybių. Vadovavimas turėtų būti pavestas tam nariui, kuris labiausia tinka konkrečiam darbui ar paslaugoms tuo metu. Aiškus pasiskirstymas vaidmenimis užkerta kelią dirbtiniams barjerams, kliudantiems atviram bendravimui ir rizikos prisiėmimui.

Tik jei laikomasi visų aukščiau išvardytų IPD principų, visos IPD komandos dalys – architektai, statybininkai, projektų vadovai ir užsakovai – gauna naudos. Kokios? Apie tai kalbama sekančiame šios serijos straipsnyje.

Share Button

Leave a Reply