Komandinis darbas prie vieno projekto

Team work

Ankstesniame šios serijos straipsnyje buvo apibrėžta, kas yra projekto komanda. Tai projektuotojų grupė, kurią sudaro vienas ar keli architektai, konstruktoriai ir inžinieriai, turintys užduotį bendrai sukurti konkretų projektą.

Jų komandinis darbas prie vieno projekto gali būti dvejopas:

– kai atskiras projekto dalis kuria tos pačios įmonės projektuotojai;

arba kai bendradarbiauja skirtingų įmonių projektuotojai.

Abiem atvejais dirbama prie to paties projekto. Jei komandinis darbas gerai sustyguotas, projektavimo procesas būna efektyvesnis, greitesnis, be klaidų, nes operatyviai keičiamasi informacija ir ji neiškraipoma. Visa tai yra projektuotojų grupės komandinio darbo nauda.

Veikiant komandoje taupomas projektavimui reikalingas laikas, nes daugelio funkcijų tiesiog nereikia kartoti. Jei įmonėje yra sukurti bendri standartai, tai dar labiau padidina darbo efektyvumą, nes išvengiama nemažai nesusipratimų ir klaidų.

Jei išnaudojate komandinio darbo privalumus, net dirbdami su įprastomis 3D (ar net ir 2D) projektavimo programomis jūs galite išvystyti žymiai didesnį darbo efektyvumą. Tačiau dar didesnį darbų našumą pasieksite modeliuodami su BIM technologijomis.

BIM platformos programinės įrangos vienas iš esminių privalumų – automatiškai atliekamos korekcijos visame pastato modelyje ir su juo susijusioje dokumentacijoje, kas projektuojant įprastomis CAD priemonėmis tiesiog neįmanoma. CAD programos neturi automatinio koregavimo funkcionalumo, todėl pasikeitus pradinei projekto daliai, išeitiniams matavimų duomenims, toponuotraukai, pastato planui, projektavimo užduočiai ir pan., pakeitimai visose projekto dalyse turi būti atlikti atskirai ir nekoordinuotai, kas kartą pereinant visas projekto dalių derinimo stadijas.

Pavyzdžiui, architektui atlikus plano pakeitimus pirmame pastato aukšte, pakeitimai nėra matomi ar automatiškai atvaizduojami sekančiuose aukštuose. Visus pakeitimus susijusiuose brėžiniuose reikia įkelti rankiniu būdu. Jei apie projekto pokyčius užmirštama informuoti kitas projekto dalis kuriančius projektuotojus, tokiu būdu konstruktoriai ar vidaus inžinerijos projektuotojai gali ne vieną valandą ar net dieną dirbti su dar nepakeistais brėžiniais. Dažniausiai dirbant tokiu būdu, t. y. nekoordinuojant darbų tarp atskirų projekto dalių projektuotojų, darbas sulėtėja, darosi neefektyvus ir neišvengiama klaidų.

Turint paprasčiausias CAD‘ines projektavimui skirtas programas, pvz. tokias kaip įvairios AutoCAD programos, jau galima suorganizuoti darbus taip, kad būtų lengviau komunikuoti ir suvaldyti pakeitimus, nešvaistyti laiko tų pačių operacijų kartojimui. Ne visi „AutoCAD“ programų naudotojai išnaudoja išorinių nuorodų galimybes, kurios leidžia matyti kitų projekto dalių brėžinius. Pvz., inžinierius naudodamas išorinę nuorodą gali pasijungti prie architekto brėžinių, kuriuose gali matuoti atstumus ir išvengti susikirtimų ar kitų netikslumų. Lyginti brėžinius galima jų nespausdinant, tiesiog monitoriaus ekrane.

Žinoma, BIM programų naudotojams bendradarbiauti žymiai paprasčiau – visi koordinavimo darbai atliekami automatiškai.

Bet kuriuo atveju, nesvarbu, kokios platformos programinė įranga naudojama, darbo projektuotojų komandoje pagrindą sudaro gerai suorganizuota dokumentų struktūra, bendri failų šablonai, bendri standartai: linijų, blokų, sluoksnių, matmenų, žiniaraščių vaizdavimo, spausdinimo lapų ir pan. „AGA CAD“ teikia tokias darbo organizavimo ir koordinavimo komandoje paslaugas. Ne tik paruošiame visą komandinio darbo struktūrą, sudarome standartų rinkinius, bet ir apmokome įmonių specialistus dirbti vieningai bei prižiūrime, kad komandinio darbo veikla vyktų sklandžiai viso projektavimo proceso metu.

Šios rubrikos sekančiame įraše aptarsime komandinio darbo viso statinio gyvavimo ciklo metu ypatybes.

Share Button

Leave a Reply