Lietuvoje realizuotų BIM projektų pavyzdžiai: UAB „Šiltas namas“ sukurtas Klaipėdos universiteto Mokslinių laboratorijų pastatas

KU Moksliniu laboratoriju studijaVilniuje įsikūrusios projektavimo kompanijos UAB „Šiltas namas“ specialistai, remdamasi ilgalaike kompleksinio projektavimo ir BIM projektų įgyvendinimo patirtimi, sukūrė didelės apimties specifinės paskirties projektą – Klaipėdos universiteto Mokslinių laboratorijų pastatą (H. Manto g. 84, Klaipėda)Naudojant 3D modeliavimo technologijas sukurtas šio sudėtingo pastato informacinis modelis ir parengtas techninis projektas.

Apie projektą

Šis objektas yra pirmas tokio lygio mokslinių laboratorijų statinys Lietuvoje. Jame suprojektuotos šiuolaikinės laboratorijos, ateityje sieksiančios akreditacijos. Tokio objekto projektavimas sudėtingas ne tik dėl specifinių laboratorijų reikalavimų, bet ir dėl reikalavimo lengvai transformuoti, pritaikyti skirtingiems poreikiams dideles laboratorijų erdves be vertikalių laikančių konstrukcijų elementų. Taip pat svarbu numatyti atsinaujinančių šaltinių sprendinius, atsižvelgti į šalia esantį Klaipėdos senamiestį, planavimo dokumentų apribojimus ir kt. keliamus reikalavimus.

Tai pirmasis iš daugelio statinių, planuojamų statyti Klaipėdos universiteto miestelio teritorijoje, kuris iškeltų kokybės reikalavimus tolesniam miestelio vystymuisi.

Užduotys

 • Sukurti šiuolaikinį, ekonomišką, atitinkantį akredituojamų laboratorijų poreikius, ergonomišką ir estetišką pastatą;
 • Pastatas turi organiškai įsikomponuoti į aplinką, tenkinti nekilnojamojo kultūros paveldo reikalavimus bei sudaryti miestelio darnaus vystymosi galimybes, įgyvendinant kitų 7 planuojamų statinių projektus;
 • Sukurti pilną (architektūros, konstrukcijų, inžinerinių sistemų) pastato informacinį modelį (BIM), kad būtų išvengta klaidų (inžinerinių, technologinių sistemų susikirtimų) bei sudaryta galimybė ateityje operatyviai teikti darbo brėžinius;
 • Užtikrinti darnų bendrovėje dirbančių kompleksinės projektuotojų komandos darbą;
 • Įvertinti projekto energetinio naudingumo parametrus;
 • Parengti LR teisės aktus atitinkančią projektinę dokumentaciją bei gauti statybos leidimą.

Programinė įranga

Autodesk Revit, DDS-CAD, Staad.Pro

Sprendimas

KU Moksliniu laboratoriju studija2Atsižvelgiant į projekto sudėtingumą bei palyginti ribotus darbų atlikimo terminus, projektavimo darbams pasitelkta didelė specialistų komanda. Per trumpą laikotarpį buvo parengtas objekto techninis projektas, su užsakovu suderintas projektinis pasiūlymas bei vizualizacijos, paruošti sprendiniai, atitinkantys Kultūros paveldo komisijos, Klaipėdos architektų sąjungos reikalavimus.

Kadangi darbo tempas buvo išties įtemptas, reikėjo suderinti, kad visi architektai, konstruktoriai, inžinieriai galėtų sklandžiai dirbti komandoje. Buvo pasirinkta labiausiai šiam darbui tinkama programinė įranga – BIM platformos programos, kurios suteikia šias galimybes:

 • Visai specialistų grupei dirbti su vienu modeliu tuo pačiu metu;
 • Gauti visus projekto parametrus, reikalingus technologinei ir energetinei analizei atlikti;
 • Pasitelkti programinę įrangą atliekamiems skaičiavimams analizuoti ir rasti optimalius sprendinius;
 • Atlikti šiuolaikiškų atsinaujinančių energetinių išteklių analizę ir sistemų parinkimą, naudojantis specializuota programine įranga;
 • Sukurti trimatį objekto informacinį modelį ir greitai gauti tikslius projektinius brėžinius bei išvengti klaidų (inžinerinių tinklų, konstrukcijų ir kt. susikirtimų), atskirai rengiant konstrukcijų, architektūros, inžinerinius sprendimus;
 • Lengviau bendrauti su užsakovu, atvaizduojant būsimus sprendinius 3D modelyje;
 • Automatizuotai parengti detalius medžiagų kiekių žiniaraščius.

Sukurtas Klaipėdos universiteto Mokslinių laboratorijų pastato informacinis modelis (BIM):

Rezultatai

 • Kokybiškai parengtas projektas leidžia statybos darbų metu išvengti sprendinių, kiekių žiniaraščių tikslinimo arba, atsiradus tokiam poreikiui, juos atlikti operatyviai.
 • Gautas šiuolaikiškas, ekonomiškas, taupus, talpus (įvertinus planavimo dokumentų bei geologinių sąlygų apribojimus), ergonomiškas, derantis prie senojo universiteto pastatų, draugiškas aplinkai, pilnas technologijų ir specifikos naujovių statinys.
 • Projektą galima nagrinėti 3D modelyje, projekto įgyvendinimo metu greičiau bus galima spręsti specifinius rangos klausimus, išvengti galimų rangovų klaidų.
 • Maksimaliai pasiruošta darbo brėžinių rengimui.
Share Button