Nuo BIM iki statybos darbų: kaip iš BIM modelio gauti maksimalią naudą. 1 dalis

Skaitmenine statybaDaugelis BIM programinės įrangos naudotojų žino, kad turint BIM modelį galima lengvai paruošti darbo brėžinius (planus, fasadus, pjūvius, elementų legendas ir žiniaraščius). BIM modelis leidžia sutaupyti daug laiko ruošiant projekto dokumentaciją: BIM programos automatiškai arba pusiau automatiniu būdu formuoja projekto elementų sąrašus, atlieka jų numeravimą, grupavimą, automatinį darbo brėžinių paruošimą. Plačios BIM programų galimybės sumažina poreikį eksportuoti projekto duomenis į kitas programas, kurios rūšiuoja, optimizuoja elementų kiekius ar formuoja projekto sąmatas.

Tačiau ties BIM modelio sukūrimu bei projekto darbo brėžinių paruošimu daugelis projektuotojų ir sustoja, nors BIM programos teikia daug didesnes galimybes. Dauguma tapatina BIM darbo eigos ir BIM modelio sąvokas, todėl neišnaudoja visų BIM galimybių iki pat galo. BIM modelis yra tik 3D modelis su visais jo duomenimis, o BIM procesas nesibaigia vien BIM modelio sukūrimu. Tad kas toliau? Kaip pratęsti BIM modelio panaudojimą iki gamybos ir statybos, siekiant padidinti BIM technologijų teikiamą naudą? Atsakymas – reikia kiek įmanoma pratęsti BIM modelio teikiamų galimybių naudojimą.

Šiame straipsnyje pateiksime pavyzdį, kaip išnaudoti BIM modelio galimybes iki galo. Tai tik vienas iš būdų, tačiau žinodami principus galėsite planuoti savo darbų eigą. Toliau aptariamas pavyzdys – rąstinio namo BIM modelio informacijos pateikimas gamybai (į CNC stakles) ir statybai tinkama tvarka, kurią atspindi darbo su BIM modeliu schema:

BIM modelio duomenu panaudojimo gamybai schema

Noriu atkreipti dėmesį, kad straipsnyje aptariamos rąstinio namo BIM modelio panaudojimo galimybės dirbant su BIM programine įranga Autodesk Revit ir jai skirtais AGA CAD plėtiniais. Su gryna „Revit“ programa visa tai taip pat galima padaryti, tačiau dirbant be priedų reikės patiems susikurti visus rąstinio namo elementus, juos rankiniu būdu apipjauti, numeruoti, žymėti. Visi šie veiksmai užimtų labai daug laiko. Be to, būtų sudėtinga BIM modelį tvarkingai pateikti gamybai ir statybai.

„Revit“ priedas Wood Framing Wall+, į kurį įeina ir rąstinių namų modeliavimo funkcijos, padeda žymiai greičiau atlikti visus modeliavimo ir dokumentacijos paruošimo darbus. Naudojant tuos pačius įrankius ir šiame straipsnyje toliau aptariamus darbo principus, galima organizuoti ir karkasinio namo gamybą: konkrečios sienos karkasui priskiriamas panelės numeris, atitinkamai supjaunami, sužymimi profiliai ir sudedami į paneles.

Taigi, kaip pavyzdį imam rąstinio namo BIM modelį:

log house BIM model

Norint gauti statybai tinkamus duomenis iš šio projekto, visų pirma BIM modelyje esančius rąstus reikia atitinkamai sunumeruoti. Kokiais būdais tai galima atlikti, bus aprašyta sekančiame straipsnyje.

Share Button

Leave a Reply