Kas yra BIM?

BIM (angl. Building Information Modeling, arba Statinio informacinis modeliavimas) – tai revoliucinis pastato ar infrastruktūros objekto skaitmeninio projektavimo procesas, kurio metu kuriama ir valdoma visa statinio informacija visais jo gyvavimo etapais, nuo pirminės projekto koncepcijos iki jo nugriovimo.

BIM

Statybos pramonė susiduria su dvejopu poreikiu: 1) didinti našumą, efektyvumą, infrastruktūros vertę, kokybę ir tvarumą, 2) tuo pačiu reikalaujama sumažinti eksploatacines išlaidas, aplinkos taršą ir laiko bei medžiagų sąnaudas. Visa tai įmanoma pasiekti tik visoms suinteresuotoms šalims veiksmingai bendradarbiaujant ir bendraujant projektų įgyvendinimo metu. Būtent dėl to statinio informacinį modeliavimą (BIM) siekiama integruoti visame objekto gyvavimo cikle. BIM sistemos žymiai supaprastina pastatų projektavimą, statybą ir eksploatavimą, padaro šiuos procesus efektyviais.

“BIM visam laikui pakeis projektų ruošimo, statybos ir visos projekto vykdymo komandos bendradarbiavimo būdą.”

“BIM sistema naudinga kiekvienam, nes bendradarbiavimas vyksta nuo pat projektavimo proceso pradžios.”

 “ Galimybė projektuotojams, rangovams, gamintojams ir tiekėjams efektyviai dirbti žymiai padidina konkurencingumą.”

 “Galimybė sklandžiai bendradarbiauti nepaisant fizinio atstumo sutaupo laiko ir yra vienas pagrindinių tarptautinio verslo sėkmės veiksnių.”

 

 

Share Button

Leave a Reply