Efektyvi „Autodesk Revit“ modelio priežiūra: BIM modelio kokybės ir našumo palaikymas (III dalis)

BIM modelio prasta, nekokybiška priežiūra daro įtaką visų projekto šalių darbui, t. y. visiems specialistams, įsitraukusiems į projekto ruošimą ir BIM procesų valdymą. Būtent todėl svarbu susipažinti su įvairiais įrankiais ir metodais, kurie gali pakelti jūsų modeliavimo ir projekto koordinavimo įgūdžius į aukštesnį lygį.

Ankstesniuose šios serijos straipsniuose buvo aptarta, kaip naudotis į programinę įrangą „Autodesk Revit“ intergruota „Revit“ perspėjimų sistema ir „Revit“ audito įrankiu, taip pat pristatyti naudingi modeliavimo metodai, padedantys sumažinti „Revit“ projekto failo apkrovą. Paskutinėje šio straipsnio dalyje – jūsų dėmesiui:

 • veiksniai, kurie lėtina darbą su BIM modeliu;
 • papildomi įrankiai, padedantys padidinti „Revit“ modelio valdymo efektyvumą.

Kas lėtina darbą su BIM modeliu?

Didesni BIM modeliai dažnai tampa „nerangūs“, perkrauti dėl perteklinio modeliavimo, netinkamo detalumo lygio (LOD) ar sukurti naudojant neteisingą modeliavimo metodiką. Štai sąrašas dalykų, lėtinančių darbą su BIM modeliais:

 • įspėjimų skaičius ir jų žalos dydis;
 • failo dydis, anotacijos kiekis ir geometrijos sudėtingumas;
 • mažo galingumo (netinkamai veikianti) kompiuterinė įranga: kompiuteris, serveriai, tinklas (sąsajos);
 • neracionali modelio struktūra;
 • prasta modeliavimo technika;
 • per dideli modelio apribojimai;
 • ertmės pagrindu kurtos šeimos (void-based families);
 • sąsajos (links); kurios yra nebeaktualios / nebereikalingos;
 • aukštas detalumo lygis (LOD) ten, kur jo nereikia;
 • nebenaudojamos plotų schemos su plotų / zonų atskyrimo linijomis;
 • sudėtingi turėklai;
 • sienos, besitęsiančios per kelis ar daugiau lygių / aukštų;
 • plotų atskyrimo linijų ir sienų persidengimai;
 • pirminis langas atidarant modelį (nenaudokite sudėtingų 3D vaizdų kaip pirminio vaizdo, geriau naudokite tekstinę informaciją, pvz. modelio audito ataskaitą, informacinį lapą arba paprastą projekto 3D vaizdo JPEG formato paveikslėlį);
 • neapkarpyti / nenukirpti vaizdai;
 • šešėliai ir realistiniai vaizdai ten, kur ju nereikia;
 • spalvų schemos;
 • įjungtas konstrukcinės analizės skirtukas, kai šios analizės nereikia atlikti („Revit“ nuolat atlieka konstrukcinius skaičiavimus modeliuojant, tad kai to nereikia, išjunkite „Revit“ nustatymuose);
 • didelis kiekis 3D jungiamųjų mazgų / detalių;
 • išfragmentuoti / išsprogdinti DWG importo failai;
 • neracionalus darbo rinkinių naudojimas (atidarykite ir uždarykite darbo rinkinius pasirinktinai – naudokite tik tuos, kurių reikia užduočiai atlikti);
 • nepastovus tinklo ryšys;
 • nenuosekli modelio sinchronizacija (stenkitės sinchronizuoti kas 10-15 min. arba ne rečiau kas 30 min., priklausomai nuo modelio dydžio);
 • nenuoseklios ar perkrautos šeimos (jos gali turėti netinkamų suvaržymų, neadekvačiai aukštą detalumo lygį LOD arba nekokybiškai sumodeliuotos).

Kaip padidinti „Revit“ modelio valdymo efektyvumą?

Deja, nėra vieno tinkamo sprendimo. Įprastai projekto komanda arba BIM vadovas prieš pradedant darbą iš anksto paruošia ir sudokumentuoja modeliavimo strategiją. Kaip projektai, taip ir strategijos būna skirtingos. Skirtingo tipo projektams reikia apgalvotos ir pritaikytos strategijos. Žinoma, esminiai BIM modelio priežiūros ir našumo palaikymo principai gali išlikti nepakitę, t. y. atitinkantys kompanijos darbo metodiką. Tačiau modelio ruošimo strategija turėtų atspindėti tam tikrą projekto užduotį. Strategijos tikslas – suteikti techninę atramą projektavimo, modeliavimo ir tarpdisciplininio koordinavimo procesams. Atsižvelgiant į konkrečią projektavimo užduotį sukurta strategija numato aiškius problemų sprendimo būdus tuomet, kai iškyla problemos individualiu ar kolektyviniu lygmenimis. Projekto sėkmė didele dalimi priklauso nuo BIM modelio kokybės, našumo ir stabilumo.

Įmonės, dirbančios su dideliais projektais, susiduria su sudėtingesnėmis problemomis, nes BIM modeliai tampa sunkūs, vis labiau apkrauti informacija. Norint suvaldyti didelius informacijos kiekius, galima pasitelkti papildomą programinę įrangą, veikiančią „Revit“ platformoje. Žemiau yra sąrašas populiarių įrankių, kurie padeda padidinti darbo produktyvumą ir modelio efektyvumą.

AGACAD SMART BROWSER – „Revit“ plėtinys, kuris:

 • greitai suranda reikiamas šeimas naudojantis modelio naršykle;
 • palengvina „Revit“ modelio turinio valdymą;
 • leidžia lengvai keisti „Revit“ parametrus.

Šis BIM sprendimas skirtas BIM vadovams, projekto vadovams ir visiems projekto komandos nariams. Jis padeda ne tik lengvai naršyti projekte ieškant reikiamų elementų, bet ir užtikrina lengvą projekto turinio valdymą ir kokybės kontrolę.

AUTODESK MODEL CHECKER – „Revit“ priedas:

 • taisyklėmis pagrįstas BIM modelio patikros įrankis;
 • galima pritaikyti pagal esamus įmonės standartus;
 • sudaro taisyklių laikymosi ataskaitas.

Pasirinkite jūsų įmonei tinkamiausius įrankius ir palengvinkite savo kasdienius darbus su BIM modeliais.

Tikiuosi, išvardyti patarimai padės jums palaikyti kokybišką BIM modelio valdymą. Nepamirškite skirti pakankamai finansinių resursų ir žmogiškųjų išteklių, kad išvengtumėte neefektyvių BIM modelių. Taip pat nustatykite prioritetus  sprendžiant BIM klausimus.

O jei norite sužinoti daugiau apie tai, kaip padidinti modelio efektyvumą ir numatyti potencialias problemas prieš joms atsirandant, susisiekite su AGACAD komanda, kuri suras tinkamiausią sprendimą pagal jūsų projektų specifiką.

Share Button

Leave a Reply