Efektyvi „Autodesk Revit“ modelio priežiūra: BIM modelio kokybės ir našumo palaikymas (II dalis)

BIM projekto valdymo sėkmė daugiausiai priklauso nuo BIM modelio našumo, priežiūros, nuoseklaus modeliavimo ir informacijos apdorojimo efektyvumo. Statybos pramonės specialistų (architektų, inžinierių ir kitų projekto dalyvių) praktinė patirtis patvirtina – reguliari BIM modelio priežiūra gali ženkliai pagerinti darbo efektyvumą, sutrumpinti modelio krovimosi laiką ir padėti spręsti iškylančias problemas. Kadangi visa informacija, susijusi su pačiu statiniu, yra laikoma viename ar keliuose failuose, t. y. BIM modeliuose, pastarųjų „sveikata“ ir našumas tiesiogiai koreliuoja su darbo efektyvumu ir gali sumažinti klaidų kiekį.

Pirmojoje šio straipsnio dalyje buvo nagrinėjama, kaip palaikyti gerą modelio našumą naudojantis „Revit“ perspėjimų sistema (Revit Warning System) ir „Revit“ audito įrankiu (Audit). Tačiau yra ir daugiau svarbių modelio valdymo ir efektyvumo gerinimo aspektų.

Taikytina modeliavimo metodika

Norint maksimaliai išnaudoti tarpdisciplininio modelio dalinimosi galimybes, kiekvienas BIM projekto komandos narys turėtų susipažinti su žemiau pateiktais modeliavimo būdais ir metodais. Jų laikantis galima sumažinti bereikalingą „Revit“ projekto failo apkrovą.

Vietoje kuriamų „Revit“ šeimų (in-place family) naudojimas

 • Vietoje kuriamų šeimų negalima modeliuoti be projekto konteksto – projekto kontekstas joms yra būtinas. Ši seimų kategorija nėra skirta įprastam bendram modeliavimui ar paprastų šeimų kūrimui.
 • Darant vietoje kuriamų šeimų kopijas, pavyzdžiui, kopijuojant elementą daugiabriaunei sienai suformuoti, sukuriame naujus šeimos tipus ir tokiu būdu bereikalingai apkrauname modelį. Siekiant to išvengti, galima kurti paprastą pakabinamo fasado sistemos sieną (curtain wall).
Vietoje kuriamų Revit šeimų naudojimas (In-Place Family) | BIMLINK tinklaraštis nuo AGACAD

Išvalymui tinkamas turinys

 • Projekto turinys, likęs nuo ankstesnių jau nebeaktualių projekto sprendimų, apkrauna BIM modelį.
 • Reguliarus modelio valymas padeda sumažinti failo dydį ir padidinti modelio našumą.
 • Nereikalingų ar nenaudojamų šeimų pašalinimas iš modelio taip pat palengvina modelio valdymą.
 • Išvalius nepanaudotus vaizdus, šeimas ir kitus modelyje nereikalingus objektus (funkcija Purge Unused), galima sumažinti modelio „svorį“, t. y. projekto failo dydį.
 • Jeigu projektas naudoja darbo rinkinius (worksets), visi rinkiniai turi būti aktyvuoti, t. y. atidaryti.

Projektavimo variantai (Design options)

 • Pašalinkite nebenaudojamus projekto sprendinius.
 • Įsitikinkite, jog nebenaudojami projekto sprendiniai nėra nustatyti kaip pagrindiniai.

Kambarių ir tūrių skaičiavimas

 • Modelio našumas daro didelę įtaką didesniems projektams.
 • Išjunkite tūrių skaičiavimą „Revit“ nustatymuose ir vėl įjunkite tik tada, kai to reikia informacijos eksportui.
Plotų ir tūrių skaičiavimas Revit modelyje | BIMLINK tinklaraštis | AGACAD

Modeliavimo linijos

 • Modelio ir vaizdų valdymo našumui neigiamą įtaką gali daryti perteklinės modelio linijos projekte. Tokių linijų dažnai atsiranda, kai yra importuojami DWG failai su savo linijų stiliumi, sluoksniais, ploto tušavimu ir įvairiomis subkategorijomis.
 • Geriausias būdas dirbti su DWG failais – juos susieti (link).
 • Rekomenduotina DWG failus importuoti tik į esamą vaizdą, o ne į visus vaizdus.
 • Stenkitės kuo mažiau suskaidyti (explode) DWG failus. Darykite tai tik tada, kai tikrai būtina.
 • Pašalinkite nebenaudojamus DWG failus iš projekto.

Darbo rinkiniai (Worksets)

 • Darbo rinkiniai – tai įrankiai, kurie leidžia modelį dalyti (suskaidyti) grupuojant elementus pagal norimą funkciją arba lokaciją modelyje, o ne pagal kategorijas, kaip įprastai leidžia BIM programinė įranga „Autodesk Revit“. Remiantis pastato aukštų ar zonų logika, modelio sudalijimai gali būti horizontalūs arba vertikalūs.
 • Darbo rinkiniai yra „Revit“ platformos bendradarbiavimo įrankių (Collaboration) dalis. Naudojantis darbo rinkiniais galite ženkliai pagerinti informacijos apdorojimą ir dalijimąsi, t. y. darbo našumą.
 • Naudokitės darbo rinkiniais, kad turėtumėte platesnį modelio elementų matomumo pasirinkimą, geresnę modelio kontrolę ir didesnį greitį.
 • Išjunkite darbo rinkinius, kurie nebūtini atliekamai užduočiai, taip modelis veiks greičiau.
 • „Revit“ turi būdą, kaip tvarkyti objektų matomumą ir klasifikaciją. Tai daroma naudojantis kategorijų langu „Matomumas/Grafikos nepaisymas“ (Visibility/Graphics Overrides).
 • Darbo rinkiniai taip pat gali būti naudojami sąsajoms su kitais modeliais kurti, būnant centriniame faile. Taip įgausite daugiau kontrolės sąsajoms valdyti.

Lygiai

 • Per daug lygių apsunkina modeliavimą.
 • Naudokite tik reikiamą lygių kiekį ir visus elementus modeliuokite atitinkamame lygyje.
 • Jei lygis ištrinamas, visi tame lygyje esantys elementai bus ištrinti be perspėjimo.

Grupės

 • Perteklinis grupių kiekis daro įtaką modelio našumui, ypač dirbant su grupėmis, kurios turi kambarių atskyrimo linijas ir sienas, kurios susiję su elementais už grupės ribų.
 • Apsvarstykite galimybę apjungti didesnes grupes arba sukurti super šeimas.
 • Grupių rinkinys (masyvas) su jose esančiais elementais apkrauna modelį ir neigiamai veikia darbo našumą.

Iš vaizdo taško pikselių sudaryti rastriniai vaizdai (Raster Images)

 • Rastrinius vaizdus įkėlus į projekto failą, didelis jų kiekis gali sulėtinti BIM projekto krovimosi greitį; tai ypač taikoma pavadinimų blokams.
 • Kai rastrinių vaizdų nereikia, išvalykite juos arba pakeiskite jų DPI į labiau tinkamą vertę.

Vaizdai (Views)

 • Vaizdai, kurie nenaudojami brėžiniams ar projektavimo užduotims, apkrauna modelį ir daro įtaką našiam modelio valdymui.
 • Norėdami surinkti visus nepanaudotus vaizdus į vieną vietą, naudokite projekto naršyklės organizavimą „Ne ant lapo” (Not on Sheets).
 • Reguliariai ištrinkite nenaudojamus vaizdus.

Įprasta, jog modeliuojant „Revit“ aplinkoje dažnai ieškoma trumpesnių / greitesnių kelių ir apėjimų kokybės sąskaita. Vis dėlto kur kas vertingiau skirti daugiau laiko ir pastangų aukštiems modeliavimo standartams įdiegti ir tinkamai praktikai įgyvendinti. Kertinis akmuo kokybiškoje BIM darbo rutinoje yra aiškių gairių nustatymas ir nuolatinis darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. Pavyzdžiui, jūsų BIM komandos narių supažindinimas su aukščiau išvardytais aspektais padės padidinti darbo efektyvumą vykdomuose atskirai ir komandiniuose BIM projektuose.

Orientacija į produktyvaus darbo metodus padės sumažinti klaidų kiekį eksportuojant informaciją ar dalijantis modeliais su kitais konsultantais, užsakovu, rangovu ar NT priežiūros kompanija.

Straipsnio „Efektyvi „Autodesk Revit“ modelio priežiūra: BIM modelio kokybės ir našumo palaikymas“ 3-ioje dalyje aptarsime pačius svarbiausius veiksnius, kurie gali padaryti BIM modelį ydingu, ir pasidalinsime papildomais būdais kaip išlikti BIM žaidimo viršūnėje.

Share Button

Leave a Reply