Author Archives: Ina Kisielyte

IPD ateitis: pokyčiai, kurie laukia projekto vystymo komandos

integrated-project-delivery-model

Prieš kurį laiką buvo rašyta apie naujausias projektų valdymo tendencijas statybos pramonėje, kurioms daro įtaką užsakovų pageidavimai ir projektuotojų reakcija į juos. Šį kartą noriu aptarti, kokia yra IPD, t.y. integruoto projekto vystymo, reikšmė statybos pramonėje, atsižvelgiant į tame straipsnyje minėtas tendencijas. Žemiau minimi aspektai, kurių pokyčiai gali teigiamai paveikti IPD taikymą kasdienių verslo procesų metu (pvz. sudarant kontraktus, vykdant susitarimus, mokymo procese ir pan.): Continue reading

Share Button

Projektų valdymo realybė: užsakovų pageidavimai ir projektuotojų reakcija

IPD komandinio darbo procesai priklauso nuo visų projekto dalyvių ir tarpininkų (įskaitant projektuotojus, statybininkus, rangovus ir užsakovus), kurie įneša savo indėlį nuo pačių ankstyviausių projektavimo stadijų. Projekto sėkmės tikimybė tiesiogiai priklauso nuo komandos narių gebėjimo susikalbėti.

RE Developers needs

Rezultatyvus projekto supratimas leidžia jau projektavimo pradžioje užsakovams ir visai IPD komandai kurti efektyvesnius projektinius sprendinius ir suprasti, kaip jie galėtų atitikti verslo siekius.

Ko pageidauja užsakovai? Continue reading

Share Button

Tradicinės projektavimo eigos palyginimas su projektavimu IPD metodu

Naujų projektų, atliktų IPD metodu, sąrašas pasipildo kasdien: statybų projektuotojai, statybininkai ir užsakovai vis labiau linksta prie IPD. Profesionalų organizacijos (pvz. Amerikos architektų asociacija, visuotinė Amerikos rangovų asociacija) yra sukūrę rekomenduojamąsias normas, pagal kurias jų nariai mato, kas skatina projektų sėkmingumą ir kaip apeiti numatomus sunkumus bei kliūtis.

Traditional workflow vs IPD

Trumpai peržvelkime, kaip IPD veikia statybos pramonėje. Continue reading

Share Button

Pagrindiniai statybų pramonės aspektai, skatinantys IPD vystymosi tendencijas

BIM-IPD-LogoArchitektūros / inžinerijos / statybų srityse veikiantys statybos pramonės dalyviai vis labiau skatinami bendradarbiauti.  Glaudžiam projekto komandos bendradarbiavimui apibūdinti sukurtas terminas integruoto projekto vystymo sistema (angl. Integrated Project Delivery – IPD) – taip vadinama gerai organizuota žmonių, verslo struktūrų ir darbo sistemų sąjunga, apjungianti geriausią darbo patirtį į vientisą procesą, kurio įgyvendinimas paremtas ekonominiais, našumo ir tvarumo reikalavimais.

Taikyti IPD metodus labiausiai skatina šie statybos pramonės reiškiniai: Continue reading

Share Button

Kiek reikia investuoti į BIM programinę įrangą?

PI kainaTurbūt niekas nesiginčys, kad 21-ame amžiuje pagrindiniu projektuotojo darbo įrankiu yra ne pieštukas ir braižymo lenta. Šiais laikais be kompiuterio ir projektavimo programinės įrangos architekto, konstruktoriaus ar inžinieriaus darbo vieta nebeįsivaizduojama.

Tačiau bendraujant su projektuotojais dažnai tenka girdėti, kad jų pagrindinė darbo priemonė – projektavimui skirta programa – yra per brangi. (Beje, noriu pastebėti, kad retas kuris taip atsiliepia apie vis galingesnio kompiuterio kainą. Turbūt dėl to, kad kompiuteris – materialus ir aiškiai suvokiamas daiktas :), tad ir išlaidos jam savaime suprantamos).

Taigi grįžkim prie projektavimo programinės įrangos kainos. Continue reading

Share Button

BIM ir kitų technologijų vaidmuo projekto vystymo procese

IPD (angl. Integrated Project Delivery ) arba integruoto projekto vystymo sistemos esmė yra užtikrinti visų statybos projekto dalyvių – užsakovo, architekto ir kitų projektuotojų bei rangovų – kiek įmanoma glaudesnį bendradarbiavimą jau ankstyvoje projekto ruošimo fazėje. Statybos pramonėje tai yra visiškai kitoks požiūris į darbų pasiskirstymą palyginti su tuo, koks būdavo anksčiau, kai statybininkai prie projekto komandos prisijungdavo tik atėjus laikui statyti.

IPD nauda-2

Tikrasis IPD bendradarbiavimas apima visus projekto komandos pokyčius, pradedant nuo to momento, kai sudaroma projekto komanda, pasirašomos bendradarbiavimo sutartys, dalinamasi rizika, priimami sprendimai, pasirenkami informacijos apdorojimo įrankiai ir aptariama, kaip jais bus naudojamasi. Continue reading

Share Button

Trūkstama IPD grandis – programinė įranga, apjungianti visus projekto vykdytojus

komandaStatybos projektų įgyvendinimas apima labai daug sričių ir daug skirtingų vykdytojų, t.y. klientus, projektuotojus, rangovus, konsultantus ir projekto vykdymo eigos prižiūrėtojus. Esant didelei organizacijų įvairovei dažnai iškyla komunikacinių problemų, kurios iššaukia nesklandumus projekto įgyvendinimo metu.

Continue reading

Share Button

IPD nauda visoms komandos dalims: architektams, statybininkams, projektų vadovams ir užsakovams

Jau ne viename šios serijos straipsnyje minėta, kad IPD taikymas naudingas visoms projektą įgyvendinančioms pusėms. Šiandien noriu konkrečiau apibrėžti naudą kiekvienai IPD komandos grupei.

IPD nauda - Optimalaus sprendimo paieškos galimybė

Continue reading

Share Button

Sklandus projekto įgyvendinimas priklauso nuo teisingai parinktos projektavimo programinės įrangos

Sklandų ir ekonomiškai optimaliausią projekto įgyvendinimą užtikrinti gali tik puikiai veikianti integruoto projekto vystymo komanda, sutrumpintai vadinama IPD komanda (angl. Integrated Project Delivery). Kaip jau minėta, tai yra gerai organizuota žmonių, verslo struktūrų ir darbo sistemų sąjunga, leidžianti maksimaliai optimizuoti visų projekto dalyvių veiklos rezultatus visuose projekto įgyvendinimo etapuose. Kuomet IPD darbo metodai susiejami su statybinio/inžinerinio projektavimo programine įranga, įgyvendinant statybinius projektus galima pasiekti labai gerų darbo rezultatų.

Kad būtų aiškiau suvokti, apie ką eina kalba, siūlau įsivaizduoti analogiją tarp projektuojamo pastato dalių ir IPD. Continue reading

Share Button

Ką reikia žinoti kiekvienai projektavimo įmonei? Komandinio darbo principai

Ankstesniame straipsnyje buvo aptarta, kas yra IPD komanda ir kokia jos veikla. Šį kartą dėmesys skiriamas esminiams IPD komandinio darbo principams. Taigi, norint turėti naudos iš IPD proceso, reikia jį giliai įsisavinti ir pakeisti mąstyseną bei požiūrį. Atkreiptinas dėmesys į šiuos IPD vykdymo ir valdymo principus:

IPD-2

Continue reading

Share Button