Pagrindiniai statybų pramonės aspektai, skatinantys IPD vystymosi tendencijas

BIM-IPD-LogoArchitektūros / inžinerijos / statybų srityse veikiantys statybos pramonės dalyviai vis labiau skatinami bendradarbiauti.  Glaudžiam projekto komandos bendradarbiavimui apibūdinti sukurtas terminas integruoto projekto vystymo sistema (angl. Integrated Project Delivery – IPD) – taip vadinama gerai organizuota žmonių, verslo struktūrų ir darbo sistemų sąjunga, apjungianti geriausią darbo patirtį į vientisą procesą, kurio įgyvendinimas paremtas ekonominiais, našumo ir tvarumo reikalavimais.

Taikyti IPD metodus labiausiai skatina šie statybos pramonės reiškiniai:

–          Perėjimas prie darbo procesų globalizavimo.

Rangos ir statinio aptarnavimo grandys vis labiau globalizuojasi, ypač įgyvendinant didelius projektus, kai bendradarbiauja skirtingų regionų kompanijos. Globalizacija suteikia tiek naujus bendradarbiavimo partnerius, tiek potencialius konkurentus pasauliniu mastu, todėl globalizacijos tendencija išryškino naujų bendradarbiavimo kompetencijų poreikį.

–          Didesnio našumo ir mažesnių maržų poreikis.

Augantis našumo poreikis skatina statybos procesus atlikti patikimai ir pelningai.

–          Draugiško su aplinka statinio poreikis.

Projekto draugiškumas aplinkai priklauso nuo gebėjimo perprasti statybos pasekmes pasitelkiant projekto analizę, prognozę ir optimizavimą. Siekiama sumažinti poveikį aplinkai mažinant energijos suvartojimą ir anglies dvideginio išsiskyrimą ir naudojant  švarų vandenį.

–          Vis sudėtingėjantys pastatai.

Pastatų projektai darosi vis sudėtingesni. Tai lemia vis įmantresnės pastatų formos, sudėtingesnė vidaus inžinerija, nauji statybos standartai, griežtesnė statybos kontrolė, didelės specialistų komandos bendradarbiavimas ir užsakovų poreikiai.

Taigi, statybos pramonės pokyčiai yra palanki proga inovacijoms atsirasti.  Kaip atsakas aukščiau išvardintoms IPD atsiradimo priežastims, statybų pramonėje jau formuojasi fundamentalūs pokyčiai, apimantys šiuos veiksnius:

–          Bendradarbiavimas. Technologijos – ypatingai BIM programinė įranga bei internetu paremtos projektų valdymo programos – sukūrė tvirtą platformą efektyvesniam bendradarbiavimui tarp visų projekto dalyvių. Šiuos technologijos leidžia glaudžiai bendradarbiauti, o tai labai svarbu strateginiams partneriams, besidalijantiems rizika, rezultatu ir nauda.

–          Pateikimas. Šiandien projektų pristatymas keičiasi – pereina nuo 2D brėžinių prie skaitmeninių modelių. Tuo pačiu metu gali būti ir pristatomas projektas, ir vykdoma jo analizė, t.y.  reprezentacinis projekto pateikimas (paremtas statišku pristatymu) pereina į performatyvų (esantį nuolatiniame transformavimosi procese, paremtą norimu rezultatu, poreikiais).

–          Analizė. Kadangi projektas pateikiamas performatyviai, galima greitai priimti tam tikras projekto išvadas ir atsižvelgiant į analizės duomenis atlikti analitinius sprendimus.

–          Standartai. Pastato koncepcija gali kisti, nes projekto kūrėjams tenka įžvelgti visus niuansus, kurie atsilieptų galutiniam rezultatui. Vis dažniau pasitaiko, kad užsakovai apibrėžia technologinius standartus tam, kad būtų įgyvendinti augantys projekto poreikiai.

–          Gamyba. Skaitmeninės technologijos ištrina skirtumus tarp projekto ir realaus produkto. Skaitmeniškai paruošti pastato komponentai sumažina statybos našumo trukdžius ir įtampą statybų metu, leidžia iš anksto pasiruošti pusfabrikačių.

Aukščiau minėti statybos pramonės pokyčiai padidina projekto sėkmės tikimybę ir rezultatyvumą. Aiškus projekto supratimas leidžia jau projektavimo pradžioje užsakovams ir visai IPD komandai priimti ir įgyvendinti efektyviausius projektinius sprendimus.

Share Button

Leave a Reply