Sklandus projekto įgyvendinimas priklauso nuo teisingai parinktos projektavimo programinės įrangos

Sklandų ir ekonomiškai optimaliausią projekto įgyvendinimą užtikrinti gali tik puikiai veikianti integruoto projekto vystymo komanda, sutrumpintai vadinama IPD komanda (angl. Integrated Project Delivery). Kaip jau minėta, tai yra gerai organizuota žmonių, verslo struktūrų ir darbo sistemų sąjunga, leidžianti maksimaliai optimizuoti visų projekto dalyvių veiklos rezultatus visuose projekto įgyvendinimo etapuose. Kuomet IPD darbo metodai susiejami su statybinio/inžinerinio projektavimo programine įranga, įgyvendinant statybinius projektus galima pasiekti labai gerų darbo rezultatų.

Kad būtų aiškiau suvokti, apie ką eina kalba, siūlau įsivaizduoti analogiją tarp projektuojamo pastato dalių ir IPD. Kiekvienas projektuotojas žino, kad pastato projekto dalys gali būti tokios: konstrukcinė, mechaninė dalys, elektros instaliacijos, vamzdynų, priešgaisrinės apsaugos projekto dalys ir kt. IPD darbo metodus taip pat galima išskaidyti dalimis: BIM principai, specifikacijų dokumentai, projekto vadyba, biudžetas ir sąmatos, geoinformacinės sistemos, infrastruktūra ir pan.

Atskiras projekto dalis dažniausiai projektuoja skirtingi specialistai (architektai, konstruktoriai, ŠVOK inžinieriai, apsaugos sistemų inžinieriai ir kt.), projektavimo darbams atlikti naudodami kartais net skirtingą programinę įrangą. Panašiai veikia ir už pastato įgyvendinimą atsakinga visa IPD komanda – įgyvendinimo projektą vykdo atskiros darbo grupės (BIM sistemos diegėjai, projekto valdytojai, sąmatininkai, biudžeto planuotojai ir kt., žr. žemiau pateiktame paveikslėlyje) :

IPD ir projekto daliu analogija

Taigi NT projekto informacijos pateikimas panašus į statybinio projekto ruošimą.

Architektai, inžinieriai, rangovai ir visi kiti projekto įgyvendinimo sutarties dalyviai stengiasi kokybiškai bendradarbiauti projekte, siekdami maksimalios vertės užsakovui. Suprasdami informacijos vertę, technologijų tiekėjai parenka produktus, mažinančius laiko ir medžiagų švaistymus, išlaidas ir maksimaliai didinančius efektyvumą visose projektavimo, gamybos, statybų ir palaikymo fazėse.

Tam, kad statybinis projektas būtų realizuotas kuo efektyviau, projekto komandos naudojama programinė įranga turi būti parenkama prisitaikant prie projekto savininkų interesų, tikslų ir įpročių. IPD komanda skatina programinės įrangos pardavėjus pereiti nuo atskirų programų tiekimo į geresnį projektuotojų komandos poreikių palaikymą visame pastato gyvavimo cikle.

T.y. programinės įrangos atstovų veikla neturi apsiriboti vien programų pardavimu ar mokymu, kaip tomis programomis naudotis. IT kompanijos turi tapti patarėjais: patarti, kaip efektyviau pasiekti vienų ar kitų projekto kūrimo rezultatų; konsultuoti BIM diegimo klausimais; teikti pagalbą modeliuojant objektą; projekto vykdytojų komandą lydėti visoje BIM projekto įgyvendinimo eigoje. Tik tokiu atveju bus užtikrintas didelis darbo efektyvumas ir ekonomiškai naudingas projekto įgyvendinimas.

Programinės įrangos atstovų patirtis ir patarimai labiausiai reikalingi įgyvendinant pirmuosius BIM projektus. Vėliau jų poreikis sumažėja, nes įsisavinus naujus veiklos procesus, įgyjus patirties ir IPD komandos moderavimo įgūdžių, darbo našumas atliekant naujus projektus ženkliai išauga ir nuosekliai didėja sulig kiekvieno naujo projekto įgyvendinimu.

Share Button