Pirmoji Lietuvoje universitetinė BIM komanda skaitmeninės statybos žiniomis dalysis su KTU SAF studentais

KTU BIM komanda (Medium)2016 m. sausio pabaigoje UAB „AGA CAD“ licencijuotas Mokymo centras užbaigė BIM mokymus KTU Statybos ir architektūros fakulteto dėstytojams. Beveik pusmetį trukę mokymai vyko intensyviai, po 1-2 kartus per savaitę. 25 žmonių kolektyvas buvo mokomas ne tik naudoti BIM programinę įrangą, bet ir dirbti komandoje, tinkamai išnaudoti pokyčių valdymo sistemas bei integruoto BIM projektavimo paslapčių.

Šią KTU komandą galima pavadinti pirmąja Lietuvoje universitetine BIM komanda, nes Lietuvoje dar nėra tokio dėstytojų kolektyvo, kuris prie projekto dirbtų vieningai, tarpusavyje integruotomis programomis ir pagal visus BIM darbo principus. „AGA CAD“ pravesti BIM mokymai pakeitė KTU SAF kolektyvo suvokimą apie BIM bei davė gerų idėjų ir minčių, kaip patiems organizuoti BIM mokymus aukštojoje mokykloje.

KTU dėstytojai mokymų metu nuo A iki Z kūrė realų technologijų mokyklos projektą, tad ne tik teoriškai, bet ir praktiškai panaudojo įgytas žinias. BIM kursų dalyviai džiaugėsi kursų profesionalumu, aiškiu mokymų turiniu ir kokybe. Kaip didžiausias mokymo kursų naudas KTU komanda įvardijo kursų lektorių patirtį ir labai greitą pagalbą, kai dirbant prie realaus projekto iškildavo konkrečių klausimų.

Daugiau nei 90 proc. BIM mokymų dalyvių kursų kokybę įvertino aukščiausiu balu. Pristatome kelis KTU dėstytojų atsiliepimus:

„Malonūs, paslaugūs lektoriai, daug konkrečių pavyzdžių, teorija glaudžiai susieta su praktika.“
„Didžiausia šių mokymų pridėtine verte laikyčiau profesionalias žinias per labai trumpą laiką.
Prieš mokymus turėjau tik teorinių žinių apie BIM naudas, o mokymų metu pavyko sukurti du detalius individualaus namo modelius, kartu su komanda padirbėti prie didesnio statinio ir išnaudoti Revit komandinio darbo galimybes.
Asmeninė lektorių patirtis įgyvendinant didesnius projektus skatino papildomai domėtis BIM galimybėmis.“
„Didelis ačiū dėstytojams ir organizatoriams už darbą. Taip pat norėčiau padėkoti iniciatoriams, kad skatina visuomenę tobulėti ir žvegti į ateitį plačiau, keičiant projektavimo principus iš pagrindų.“

Įvykę BIM komandos mokymai buvo vienas iš žingsnių KTU užsibrėžtų tikslų link. KTU siekia per ateinančius trejus metus tapti regioniniu traukos centru ir “užtikrinti konkurencingas – mokslu ir inovacijomis, rinkos poreikiais ir šiuolaikine didaktika grįstas studijas”, todėl jų pastangos tobulėti yra puikiai suprantamos. „AGA CAD“ mokymo centro BIM ekspertai džiaugiasi, kad ir vėl galėjo prisidėti prie KTU studijų kokybės pokyčių. O kaip šie BIM mokymo kursai atsilieps KTU Statybos ir architektūros fakulteto mokymo programų tobulinimui, geriausiai galės įvertinti šio fakulteto studentai.

Share Button

Leave a Reply